ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΚΡΟΥΠΑΣ

Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω

English

Ν. Ι. ΚΡΟΥΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Το δικηγορικό γραφείο του Νικολάου Ι. Κρούπα ιδρύθηκε το 1997 και εδρεύει στην Αθήνα.  

Με εφόδια την πολυετή δικαστηριακή εμπειρία, την άρτια νομική συγκρότηση και οργάνωση, ο δικηγόρος παρ` Αρείω Πάγω-ΣτΕ Νικόλαος Ι. Κρούπας παρέχει ένα σύνθετο πλέγμα νομικών συμβουλών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής και αλλοδαπής και αναλαμβάνει την εκπροσώπησή τους ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου και φορέως διαμεσολάβησης, διαιτησίας, εξωδικαστικής επίλυσης και ενώπιον πάσης δημόσιας ή ανεξάρτητης διοικητικής αρχής.

   

Δικηγορικό Γραφείο

Ομήρου 15, Τ.Κ. 10672 Αθήνα

Τηλ. 210 3641546, Fax 210 3646170

6932267450

nkroupas@yahoo.gr